Thông báo môn thi thứ ba trong tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020.