Chỉ thị v/v yêu cầu cán bộ công chức nêu gương thực hiện nghiêm qui định của pháp luật về không uống rượu bia trong giờ làm việc và không lái xe khi đã uống rượu bia
Tin đọc nhiều
Liên kết website