BẢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC TIẾT KIỂM TRA HỌC KỲ: I- NĂM HỌC: 2018 - 2019 MÔN HỌC: TIN ( Chương trình: Chuẩn)

SỞ GD & ĐT KHÁNH HÒA                                                                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI HỌC                                                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

BẢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC TIẾT KIỂM TRA

HỌC KỲ: I- NĂM HỌC: 2018 - 2019

MÔN HỌC: TIN ( Chương trình: Chuẩn)

Thời gian áp dụng: Từ ngày 5 tháng 09 năm 2018

Tổng số lớp: 40

 

KHỐI

LỚP

Loại

Bài

KT

THÁNG 9

THÁNG 10

THÁNG 11

THÁNG 12

THÁNG 1

 

 

Cộng

 

 

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

10

<45

phút

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

≥45

phút

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

3

 

Cộng

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

1

 

 

1

1

 

 

 

 

 

5

 

11

<45

phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

≥45

phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

2

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

3

 

12

<45

phút

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

≥45

phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

Cộng

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

4

 

 

 

Diên Khánh, ngày 5 tháng 9 năm 2018

Nhóm trưởng

 

 

 

Nguyễn Thị Cẩm Vân

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 391
Tháng 10 : 9.638
Năm 2021 : 27.663