bài 7. Một số tính chất của đất trồng

Bài 7. MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT TRỒNG

I. KEO ĐẤT VÀ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ  CỦA ĐẤT

1. Keo đất

a. Khái niệm : Là những phần tử có kích thước <1µm, không hòa tan trong nước mà ở trạng thái huyền phù (trạng thái lơ lửng trong nước).

 b. Cấu tạo keo đất: Gồm:

-  Nhân keo.

- Lớp ion quyết định điện

  + Mang điện âm: Keo âm.

  + Mang điện dương: Keo dương.

- Lớp ion bù gồm 2 lớp:

  + Lớp ion bất động.

  + Lớp ion khuếch tán

2. Khả năng hấp phụ của đất : Là khả năng đất giữ lại các chất dinh dưỡng, các phân tử nhỏ như hạt limon, hạt sét...; hạn chế sự rửa trôi.

II. PHẢN ỨNG CỦA DUNG DỊCH ĐẤT

- Phản ứng chua của đất

+ Độ chua hoạt tính: H+ trong dung dịch đất gây nên

+ Độ chua tiềm tàng: H+ và Al3+ trên bề mặt keo đất gây nên

+ Biện pháp: Bón vôi, bón phân hữu cơ và vô cơ hợp lí, chọn cây trồng phù hợp với đất

- Phản ứng kiềm của đất

+ Đất có chứa các muối kiềm Na2CO3, CaCO3...

+ Biện pháp: Bón phân chua sinh lí K2SO4, (NH4)2SO4, thạch cao, chọn cây trồng phù hợp với đất

III. Độ phì nhiêu của đất (HS tự học)

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 112
Hôm qua : 224
Tháng 11 : 9.418
Năm 2021 : 38.419