Bài 4. Sản xuất giống cây trồng (tt)

Tiết 4. Bài 4.  SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG (tt)

 

I. MỤC ĐÍCH (Không học)

II. HỆ THỐNG SX GIỐNG CÂY TRỒNG

III. QUI TRÌNH SX GIỐNG CÂY TRỒNG

1. Sản xuất giống ở cây trồng nông nghiệp

 a. Cây tự thụ phấn

b. Cây thụ phấn chéo 

* Vụ 1

- Chọn khu cách ly.

- Chia thành 500 ô; gieo hạt giống SNC.

 - Chọn 1 cây / mỗi ô để lấy hạt.    

* Vụ 2 : Đánh giá thế hệ chọn lọc lần 1

- Gieo hạt  của các cây đã chọn thành  từng hàng.

- Loại bỏ những hàng, cây xấu  không đạt yêu cầu khi chưa tung phấn.

- Thu hạt những cây còn lại trộn lẫn ® hạt SNC.   

 * Vụ 3: Đánh giá thế hệ chọn lọc lần 2.

  - Gieo hạt SNC ở khu cách li ® nhân giống.

  - Chọn lọc, loại bỏ cây không đạt yêu cầu

  Thu hạt ® hạt nguyên chủng.

  *Vụ 4

- Nhân hạt nguyên chủng.

  - Chọn lọc ® hạt xác nhận.

  c. Cây trồng nhân giống vô tính.

- GĐ 1: sản xuất giống SNC = pp chọn lọc.

        + cây lấy củ: chọn lọc hệ củ ( khoai…)

        + cây lấy thân: chọn lọc cây mẹ ưu tú (mía, sắn…)

        + chọn cây mẹ làm gốc ghép.

- GĐ 2: tổ chức sản xuất giống NC từ SNC.

- GĐ 3: tổ chức sản xuất giống đạt tiêu chuẩn thương phẩm  ( giống xác nhận).

2. Sản xuất giống cây rừng

- 2 giai  đoạn

+ G/đ 1: Sx giống SNC và NC thực hiện theo cách chọn lọc các cây trội đạt tiêu chuẩn SNC để xd rừng giống hoặc vườn giống.

+ G/đ 2: nhân giống cây rừng ở rừng giống hoặc vườn giống  bằng hạt, bằng giâm hom hoặc bằng phương pháp nuôi cấy mô.

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Quy trình sản xuất giống cây trồng thụ phấn chéo khác với tự thụ phấn là:       

A. Sx ra hạt giống xác nhận               B. Lựa chọn ruộng sx giống ở khu cách li.       

C. Chọn lọc ra các cây ưu tú              D. bắt đầu sx từ giống SNC

Câu 2. Sản xuất giống cây trồng thụ phấn chéo vì sao phải chọn ruộng cách li?  

A. Khi thụ phấn sẽ bị tạp giao.                                B. Để đạt chất lượng tốt     

C. Hạt giống là SNC                                                D. hạt giống là hạt bị thoái hóa

Câu 3. Quy trình sản xuất giống ở cây trồng thụ phấn chéo trải qua mấy vụ?

A. 2                                B. 3                                   C. 4                                     D. 5

Câu 4. Sản xuất giống cây trồng nhân giống vô tính yêu cầu

A. Cách li nghiêm ngặt                                       B. Cách li không cao

C. Không cần cách li                                            D. Vừa cách li, vừa không cách li

Câu 5. Quy trình sản xuất giống cây rừng được thực hiện theo sơ đồ nào

A. Khảo nghiệm – chọn cây trội – chọn cây đạt tiêu chuẩn – nhân giống cho sản xuất

B. Chọn cây trội – khảo nghiệm – nhân giống cho sản xuất

C. Chọn cây trội – khảo nghiệm – chọn cây đạt tiêu chuẩn – nhân giống cho sản xuất

D. Chọn cây trội – chọn cây đạt tiêu chuẩn – nhân giống cho sản xuất

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 145
Hôm qua : 224
Tháng 11 : 9.451
Năm 2021 : 38.452