bài 3. Sản xuất giống cây trồng

Tiết 3. Bài 3.  SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG

I. MỤC ĐÍCH (Không học)

II. HỆ THỐNG SX GIỐNG CÂY TRỒNG

- Bắt đầu: khi nhận hạt giống do cơ sở nhà nước cung cấp.

- Kết thúc: có được hạt giống xác nhận, dùng để SX đại trà

- gồm 3 giai đoạn:

* GĐ 1: Sản xuất hạt siêu nguyên chủng: hạt giống có chất lượng và độ  thuần khiết cao.

* GĐ 2: Sản xuất hạt giống nguyên chủng từ hạt SNC:  hạt giống có chất lượng cao

 * GĐ 3: Sản xuất hạt giống xác nhận: cung cấp cho sản xuất đại trà.

III. QUI TRÌNH SX GIỐNG CÂY TRỒNG

1. Sản xuất giống cây trồng nông nghiệp

 a. Cây tự thụ phấn

- Theo 2 sơ đồ:  + Duy trì

                          + Phục tráng (Không học)

Sơ đồ duy trì

      

        Năm thứ 1: gieo hạt tác giả (SNC) ® chọn cây ưu tú.         

        Năm thứ  2: gieo hạt cây ưu tú thành từng dòng ®  hạt SNC                                                            

         Năm  thứ 3: Nhân giống SNC ® giống NC.

        Năm thứ 4: Sản xuất hạt giống xác nhận từ giống NC.

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Quá trình hạt giống được cơ quan chọn tạo giống nhà nước cung cấp đến khi nhân được số lượng lớn hạt giống phục vụ cho sản xuất đại trà phải trải qua các giai đoạn sản xuất hạt giống sau:

A.Từ hạt tác giả ®  hạt siêu nguyên chủng  ® hạt nguyên chủng ®  hạt xác nhận

B.Giống thoái hóa ®  hạt siêu nguyên chủng ®  hạt nguyên chủng  ®   hạt xác nhận

C.Giống nhập nội ®  hạt siêu nguyên chủng   ®  hạt nguyên chủng  ®  hạt xác nhận

D. Hạt giống siêu nguyên chủng → hạt nguyên chủng  ®   hạt xác nhận

Câu 2. Trong hệ thống sản xuất giống cây trồng, mục đích tạo ra hạt giống xác nhận là:

A. Do hạt nguyên chủng tạo ra                                                B. Do hạt siêu nguyên chủng tạo ra

C. Để nhân ra một số lượng hạt giống                         D. Để cung cấp cho nông dân sản xuất đại trà

Câu 3. Quy trình sản xuất giống cây trồng nông nghiệp được dựa vào các . . . . .của cây trồng.

A. Đặc điểm hình thái.                                                         B. Đặc điểm sinh lí.             

C. Phương thức sinh sản.                                                      D. Phương thức dinh dưỡng.

Câu 4. Trong các giai đoạn sản xuất giống cây trồng, hạt giống nào được sản xuất tại các cơ sở sản xuất giống chuyên nghiệp

A. Nguyên chủng và xác nhận                                             B. Siêu nguyên chủng

C. Siêu nguyên chủng và nguyên chủng                              D. Xác nhận

Câu 5. Giống cây trồng tự thụ phấn do tác giả cung cấp, sản xuất theo sơ đồ

A. Sơ đồ duy trì                                                                                  B. Sơ đồ phục tráng          

C. Sơ đồ cây thụ phấn chéo                                                                D. Không theo sơ đồ nào

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 151
Hôm qua : 224
Tháng 11 : 9.457
Năm 2021 : 38.458