bài 1. Bài mở đầu

Phần 1. NÔNG – NGƯ – NGHIỆP

Tiết 1. Bài 1. Bài mở đầu

 

I. Tầm quan trọng của sản xuất nông, lâm, ngư trong nền kinh tế quốc dân

1. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đóng góp một phần không nhỏ vào cơ cấu tổng sản phẩm trong nước: Ngành nông, lâm, ngư đóng góp khoảng 1/5 vào cơ cấu tổng sản phẩm trong nước

2. Ngành nông, lâm, ngư nghiệp sản xuất và cung cấp lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước, cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến

3. Ngành nông, lâm, ngư nghiệp có vai trò quan trọng trong sản xuất hàng hóa xuất khẩu

4. Hoạt động nông, lâm, ngư nghiệp còn chiếm trên 30% tổng số lao động tham gia vào các ngành kinh tế

II. Tình hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp ở nước ta hiện nay

1. Thành tựu

a. Thành tự nổi bật nhất là sản xuất lương thực thực phẩm tăng liên tục

b. Thành tựu thứ hai của ngành nông, lâm, ngư nghiệp là bước đầu đã hình thành một số ngành sản xuất hàng hóa với các vùng sản xuất tập trung, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

2. Hạn chế

- Năng suất và chất lượng sản phẩm còn thấp

- Hệ thống sản xuất giống cây trồng, vật nuôi; cơ sở bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản còn lạc hậu và chưa đáp ứng được yêu cầu của nền sản xuất hàng hóa chất lượng cao

III. Phương hướng, nhiệm vụ phát triển nông, lâm, ngư nghiệp ở nước ta

- Sản xuất đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

- Đầu tư đưa chăn nuôi thành ngành sản xuất chính.

- Xây dựng nền nông nghiệp tăng nhanh theo hướng nông nghiệp sinh thái.

- Áp dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực chọn tạo giống cây trồng.

- Đưa tiến bộ khoa học kĩ thuật vào khâu bảo quản, chế biến sau thu hoạch.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 109
Hôm qua : 224
Tháng 11 : 9.415
Năm 2021 : 38.416